img img img

img

Podstawowe elementy konstrukcji nośnej antresol, czy podestów magazynowych stanowią słupy, belki główne oraz belki poprzeczne. O ile słupy nośne to zwykle profil hutniczy o przekroju rury kwadratowej, rzadziej dwuteownika, o tyle belki to profilowana na zimno blacha ocynkowana zamknięta w profil ProSigma+ oraz ProC+.

Elementem pozwalającym na bezpieczne zwieńczenie belek i słupa oraz montaż podłogi, jest specjalnie do tego celu zaprojektowana głowica. Każdy słup antresoli jest osadzony na posadzce za pomocą kotwionej do niej stopy, gwarantującej pewne i stabilne osadzenie całości konstrukcji.

Linia walcowania pozawala nam uzyskiwać wysokość profili w zakresie 180-360mm przy grubości blachy 1,5‑4,0mm.

Istotną zaletą elementów ocynkowanych, poza względami estetycznymi, są ich wysokie właściwości antykorozyjne. Towarzysząca im zdolność do zabliźniania się warstwy cynkowej na powierzchni w przypadku wystąpienia niewielkich zarysowań, stanowi bardzo skuteczną barierę ochronną przed starzeniem i negatywnym wpływem środowiska. Wszystkie konstrukcyjne elementy charakteryzuje podwyższona jakość, co znajduje odzwierciedlenie w doskonałych parametrach wytrzymałościowych naszych konstrukcji.

Bardzo ważnym elementem, na który zawsze zwracamy uwagę jest bezpieczeństwo, dlatego nasze konstrukcje projektujemy zgodnie ze sztuką dyktowaną normami, tak by były możliwie odporne na działanie pionowych siły powodujących wyboczenia oraz momentów sił skręcających i gnących.
antresola podesty antresola antresola podesty antresola podesty